יום שני, 23 בפברואר 2009

מה זה נצחיות ?

שאלה:
שלום ,רב גוטליב !
השאלה היא כזאת :
מה זה נצחיות ?
שמעתי פעם פירוש כזה שזה תענוג מתמשך אשר אינו נגמר .
אבל שאלה שלי היא אחרת ,הרי הבורא בורא תמיד כל רגע יש מאין את כל הבריאה
אז יוצא שהוא מחדש את הבריאה בכל רגע אזי יוצא שאין נצחיות אלא כל רגע נוצר משהו חדש
אבל אנחנו אומרים שבורא נצחי ונשמה היא נצחית
וגם אז לא נתפס אצלי מה זה אין שם זמן ברוחניות כי אם כל רגע הבריאה נוצרת
יש מאין המוחלט אזי יש רק רגע הזה הנוכחי והאין זמן לא נתפס אצלי .
תסביר לי את הקטע הזה של נצחיות בבקשה !
תשובה:

בסד
למיכאל שלום וברכה

מה שאומרים שהבורא מחדש בכל רגע את הבריאה זה מצד הכלי, ולא מצדו יתברך. כי מצדו יתברך אין שום שינוי בענין רצונו להטיב לנבראיו, אלא כפי שרצה להטיב בתחילה כך רוצה להטיב ללא שום שינוי עד גמר התיקון. רק כל השינויים הם אצל התחתונים, ומצד הרגש התחתונים מדובר, שהם מרגישים שאם לא האור האלוקי, ואם לא רצונו להטיב לנבראיו אשר פועל בהם, הרי כל המציאות תיעלם ותחדל. נמצא שהנצחיות היא הדביקות בהשי"ת, כי הוא נצחי ובלתי משתנה, ואילו התחתונים מצד עצמם משתנים ואינם נצחיים

בכבוד רב
ידידך אמג

יום שבת, 21 בפברואר 2009

בשביל מה כדאי לחיות - משמעות החיים


שלום רב לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כואבת למדי :
בעל הסולם עונה על השאלה מה הטעם בחיי היינו הבורא משפיע עונג וכל טוב
ואז באמת זה עונה על השאלה של טעם אבל לא על השאלה של משמעות החיים .
יש איזו שהיא הרגשה שאם הבורא נצחי והוא ברא אותי אז אז אני מוכרח להיות
כי הוא החליט ככה ,ואף אחד לא שאל אותי האם אני רוצה להיות בעולם בכלל
 ואם כבר בראו אותי אז אני חייב להיות כי פחד להעלם פתאום - אחרי שהיית
זמן מה - זה חסר משמעות !!! ואז יוצא שאני צריך להיות לנצח וזו טרחה
ושעמום בשביל השעמום הזה חייב להיות איזה תוכן מאוד נעלה בכדי שאני
אגיד שכדאי לחיות - מה התוכן הזה ? הרי אם אנחנו קיימים לנצח ונניח הגענו
למטרה למצב השלישי ואז מה אנחנו עושים - מתים משעמום כי באמת אין מה
לעשות כש הגענו למטרה וכש הגעת למטרה הרי זה מוות ! ונניח אני כבר נמצא
ברוחניות מה זה משנה לגבי החיים שלי הם מקבלים איזו שהוא תוכן יש כזה רצון
לחכמה ,רצון למלא את עצמי אבל לא בתענוג אלא במשמעות שאני אגיד בשביל 
דבר כזה גדול היה כדאי לברוא את העולם ,בהקדמה לתעס בעל הסולם שואל 
את השאלה הזאת מה איכפת לי איזה עולמות רוחניים יש שמה - הרי זה מבנה
מסויים וזהו - מה איכפת לי איך זה בנוי ?! העיקר איזה ערך יש לכל זה ,
למה אני צריך לרצות את זה בכלל ?חייב להיות איזהשהוא ערך עליון מאוד
נעלה שבשבילו כדאי לברוא עולם !!!
שאלה הזאת שאל אותי חבר שלי - אולג חוחלוב ואני רק פיתחתי את השאלה
בכבוד רב,
לוי מיכאל

תשובה שלי : אהבה

תשובה של רב גוטליב :

בס"ד
אינני מבין כ"כ את השאלה של החבר שלך. עיין במאמר לסיום הזהר (סוף מתן תורה) שהאדם חוזר ומתחבר לאלוקות, ויודע את מחשבותיו יתברך. והרי זה תענוג נפלא, ולא שעמום. ובאם חברך סבור שלהיות מחובר למציאות האלוקית האין סופית, ולדעת את מחשבותיה, ואת טעמי התורה והמצוות זה שעמום, אם כך אין לי מה לומר לו. אמג

יום רביעי, 18 בפברואר 2009

חנוך נער על פי דרכו ...

שאלה:
שלום רב גוטליב !
חנוך נער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה .
מה פירוש הפסוק על פי פנימיות  התורה? 

 בכבוד רב ,
                   לוי מיכאל 

תשובה:
בס"ד. חנוך לנער על פי דרכו, נער הוא המלאך מטטרו"ן, ודרכו היא דרך האמונה. ולכן גם כאשר "יזקין", זקן - זה קנה חכמה. דהיינו גם כאשר ישיג גדלות ה' בתוך הדעת, לא יסור ולא יבעט באמונה. וכך ראוי לאדם לנהוג.

בכבוד ידידך אמג

יום שני, 16 בפברואר 2009

איך קשורה תודעה ורוחניות ?

שלום רב גוטליב !
חבר שלי שואל מה זה רוחניות בהשוואה לתודעה?
הוא אומר אני רואה סרט מסביבי ורגשות ומחשבות שלי
ומעשים שלי כמו עבודות באומנות זה אני
מבין
רוחניות כוללת בתוכה תודעה של האדם ?
לדוגמא אפשר להגיד על הבורא שהוא
אישיות מסויימת ?
תודעה היא בגוף או במוח ? או היא מחוץ לגוף ?
(חבר שלי מדבר רק רוסית ולא יכול לשאול אותך אישית בגלל זה אני כותב לך )

בס"ד

למיכאל שלום וברכה
האדם מורכב מרצון לקבל, ומהשכל והרגש שהם משרתי הרצון לקבל. א"כ התודעה של האדם מורכבת מכל אלה - איך הרצון לקבל מבין ומרגיש את המציאות שסביבו.
ידידך אמג

יום חמישי, 12 בפברואר 2009

איך להכריע לכף זכות ?

בס"ד
שלום לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כזאת: כתוב שלעולם האדם ירגיש עצמו חצי חייב חצי זכאי ! ויש לי סיטואציה מהחיים בנושא זה :
אני נותן צדקה קבוע לבן אדם מסויים ואז אני מרגיש מצד אחד שאני עושה מעשה טוב ,אבל מצד אחר לפעמים אני מרגיש שאני לא רוצה לתת צדקה 
וכאילו הכובד הזה לוחץ עלי וזה חלק הרע ש בי ,אז אני דואג האם החלק הרע שבתוכי לא יכול להרע להאדם זה שאני נותן לו צדקה ? ואיך אפשר ליישב את זה שבסוף ישאר רק לב טוב ? ואני מרגיש שככה זה עם כל דבר כמה שאתה רוצה להיטיב יותר אתה צריך להתאמץ יותר ואז יוצא שבכדי 
לעשות טוב צריך לשאוב כוחות מהרע מהאגו כאילו וזה ניגוד יוצא .   


בכבוד רב
        לוי מיכאל 

בס"ד
 
למיכאל שלום
דברים נכונים. החלק הרע שבאדם גורם רע לא רק לעצמו, אלא גם לזולתו. וצריך התאמצות יתרה וצריך את עזרת ה' בכד לנטרלו. ידידך אמג.
 
ועוד מצאתי  במקרה (השם רקם )תשובה של רב ברוך אשלג בספר ברכת שלום על התורה
ושם הוא אומר ש השם לוקח עוון על עצמו ועל ידי כך מכריע את האדם לכף זכות ולהגיע לזה על ידי תפילה לבורא .

יום ראשון, 8 בפברואר 2009

מי אני ?

בס"ד
שלום לרב גוטליב !
אני רוצה לשאול שאלה מי אני ?
אני חשבתי על זה הרבה והבנתי שאני זה איזהשהוא מרכז אשר מאחד את הכל והמרכז הזה אני לא יכול להשיג וכאילו הוא בורח ממני תמיד.
ועוד אם נלך אחר מדע הפסיכולוגיה אפשר להגיד ש אני זה האישיות שלי אבל זה לא אני באמת זה מה ש מסביב בעצם .
ועוד הקבלה עונה על השאלה לשם מה או מי לשם שמיים למשל אבל מי אני היא לא מדברת על זה ?
עוד אפשר להגיש שהאני מחזיק את הכל כדי שלא תווצר סתירה בלוגיקה של האני ואז יהיה שיגעון לבן אדם
ועוד ראיתי שאם אני משיג משהו אז אני משיג את זה וזה מתרחש איתי אבל זה לא אני בעצמותו של דבר .
הקיצור השאלה הזאת מעוררת הרבה שאלות אחרות ונראה לי שהיא המפתח לכל !
בכבוד רב
מיכאל לוי
בס"ד

למיכאל שלום וברכה
כפי שקיבלתי מרבותי האני הוא עצם נפשי שמהותו רצון לקבל הנאה ותענוג. עיצובו של הרצון לקבל המיוחד לאדם, נעשה ע"י תכונות שהועברו לו באופן גנטי מאבותיו. העיצוב כולל מה שהרצון לקבל נמשך אליו, ומה שהרצון לקבל דוחה. למשל: הרצון לקבל נמשך לכבוד, אבל מסתייג מכסף, וכדומה. והרצון לקבל הזה הוא האני, המפעיל את כל מציאות האדם, והנותן את היחס לסביבתו.

בברכה ידידך
אברהם מרדכי גוטליב
בס"ד
רב גוטליב יש לי הרגשה ש האני הזה הוא לא רק ברמה של רצון לקבל יש לו משהו גם מהאנוכי של הקב"ה נראה לי שרצון לקבל הוא משהו חיצוני ורצון להשפיע כאילו נובע מתוך האני
אני קצת לא מבין על מה אני מדבר אבל אני מרגיש ככה ש באני הזה יש עוצמה מסויימת
ואם אנחנו דוחים את האני אז בעצם אנו מאבדים חלק גדול מכוחותינו
ואז יוצא שרצון להשפיע צריך לצאת מכל כוחו של האני הזה.
איך מפעילים את הכח הזה אני לא יודע .

בסד
למיכאל
בכל אדם יש אנכי של הקב"ה בתוכו המחיה אותו, אבל אינו ידוע בו באופן הכרתי.
פירוש: הכח של הרצון להשפיע שהוא האנכי של הקב"ה נעלם בתוך האדם, ואינו מגולה בו, וע"י העבודה בתורה ומצוות הוא מתגלה לאט לאט. אחרת אין מה שמגלה אותו
אמג