יום שבת, 31 בינואר 2009

מה צריך בכדי לצאת לרוחניות ?

שאלה :
אני מעלה מיין נוקבין ולא מצליח לצאת לרוחניות,מה צריך בכדי לצאת לרוחניות ?

תשובה :
למיכאל לוי. 
 
בכדי לצאת לרוחניות אדם צריך להשיג השוואת הצורה לבורא, בבחי' "מה הוא רחום, אף אתה רחום". 
 
בכבוד רב.
*ועוד אפשר להגיד שצריך לבקש  שהבורא יתן כוונה על מנת להשפיע

קיום תורה ומצוות

בס"ד
 
למיכאל היקר שלום וברכה
 
הבורא יתברך נתן לנו את התורה והמצוות, ואין שום דרך עוקפת להגיע אליו, ע"י כל מיני אסטרונאיטיקה רוחנית, וריחוף הזוי ותלוש, אלא ע"י הקיום של התורה והמצוות. באם אינך מעונין לשמור תורה ומצוות אתה מנותק מן השרשרת בת אלפי שנים של יהודים שקיימו תורה ומצוות. אתה אדם ללא שורשים, ללא עבר, וללא עתיד. אתה דומה לאדם שקונה מכונית, ומקבל חוברת של הדרכה לשימוש במכונית, אבל אינו מעונין להשתמש בחוברת, אלא מעונין להשתמש במכונית כפי שהוא מבין. בודאי אדם זה מעמיד בסכנה את המכונית ואת עצמו. נמשל: הבורא יתברך נתן לנו את חיינו בעוה"ז, ונתן לנו חוברת של הוראות איך לחיות, ואיך להשתמש בעולם הזה, והחוברת הזו היא התורה והמצוות. באם אדם אינו רוצה לקיים את הוראות היצרן, הריהו מעמיד את עצמו ואת העולם בסכנה.
 
הייתי אצל הרב"ש אשלג 14 שנים, והייתי ממש בן בית אצלו, ואני יכול להעיד שהיה שומר על כל המצוות קלה כחמורה. וכך הדריך אותנו לשמור את כל המצוות כולן בדקדוק רב, אחת לא תחסר. וכל מה שמוכרים לך נביאי השקר למיניהן הוא כמובן שקר גמור, ולא תגיע לשום הישג בחייך אם תשמע בקולם. הקבלה והדת הן דבר אחד, וא"א לנתק אחד מן השני. אני יכול להעיד שראיתי אשר פעם הגיע אדם ללא ציצית לבית הכנסת של הרב"ש, והרב"ש זרק אותו מחוץ לבית הכנסת, ולא רצה להכניסו כלל. וכך כמובן היה אצל בעל הסולם, הייתי בקשר עם תלמידים שלו, וכולם העידו שהיה מדקדק בעשיית כל המצוות כולן, עוד יותר מסתם יהודי חרדי. אם כן לא תוכל להתיימר ללמוד בספריהם של בעל הסולם והרב"ש, ולא לשמור את דרכם. הרי זה פרדוקס גמור, ללמוד בספריהם, ולא לשמוע בקולם?
 
הרב"ש הדריך אותנו: גם אם עשיית המצוות מורגשת אצלינו כיבשה ללא רוח, מ"מ אנו חייבים לקיימן, כי זה נק' התאמצות בדרך של רצון להשפיע, שאתה מקיים את המצוות של העליון, גם אם אינך מרגיש תענוג בזה. אבל אם אתה מקיים רק כאשר אתה מרגיש תענוג, הרי אתה מקבל, ולא תוכל להדבק בבורא וברוחניות בדרך כזו. הרב"ש הבטיח: באם הנך מקיים תורה ומצוות גם באופן של יובש, אח"כ תזכה להרגיש את אור ה' המתנוצץ בתוך המצוות כולן.
 
אסיים בדברי הזהר הקדוש (אחרי מות אות ש"ט):
"לא עשה כן לכל גוי". למדנו אע"פ שנימול, ואינו עושה מצוות התורה, הרי הוא כעכו"ם לגמרי, ואסור ללמדו דברי תורה. וע"כ למדנו "מזבח אבנים תעשה לי", זו המילה, היא מזבח אבנים ממש, דהיינו שמרכך את לבו האבן. וזה שנימול ואינו עושה מצוות התורה, קשיות הלב שלו עומדת במקומה, והזוהמה לא תיפסק ממנו. משום זה לא עולה בידו המילה, ואינה מועילה לו. וע"כ כתוב "כי חרבך הנפת עליה ותחללה", כלומר אע"פ שחרבך הנפת עליה, דהיינו שנימול, עכ"ז כיון שאינו מקיים המצוות "ותחללה", נתחללה המילה ואינה מויעלה, ואסור ללמדו תורה.
 
הנך רואה מדברי הזה"ק, שמי שאינו מקיים מצוות אסור ללמדו תורה, ושערי התורה והרוחניות לא יוכלו להפתח לגבי אדם כזה, ולא יעזור לו שום דבר.
 
 
בכבוד רב ובהצלחה
ומי יתן והשי"ת יעזור לך ללכת בדרך האמת
ידידך
אברהם מרדכי גוטליב

אבדתי תקווה לצאת לרוחניות

שאלה:
אני לומד קבלה כבר 6 שנים אצל רבנים שונים ולא הצלחתי עדיין לצאת לרוחניות מה עלי לעשות ?
אני רק מרגיש אור מאחורי הראש בעת שאני חושב מחשבות אלטרואיסטיות לפעמים כשאור חזק מרגיש בכל הגוף הגשמי .

תשובה:
היהדות אינה מבוססת על אורות, היהדות מבוססת על עשיית התורה והמצוות, מתוך גישה של אמונה בבורא. 
האם אתה מקיים תורה ומצוות בפשטות, כפי שנדרש מכל יהודי?
היכן אתה גר? האם יש לך חברה מקיימת תורה ומצוות סביבך?
דרך הקיום של התורה והמצוות אדם מגיע להתקשרות עם הבורא. אין ליהודי לחפש אורות, אלא לחפש את הזכות של קיום התורה והמצוות, והשירות אצל מלך מלכי המלכים, ובכך להיות שמח, בזה שזוכה ללמוד תורת ה', ולשרתו, ולקיים את מצוותיו, וזה ענין של רצון להשפיע לבורא
חיפוש של אורות בא מן הרצון לקבל, והוא מפריד מן הבורא


האם יש בכלל דבר כזה השפעה

שאלה:
שלום לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כזאת :אני לומד קבלה כבר הרבה זמן ואני הבנתי שהגוף שהתרגל להנאה מהאור רוצה להרגיש את האור שוב 
כל פעם ואז הוא ממציא לו איזה מחשבות על מנת להשפיע במטרה להשיג את האור שוב ושוב אז איך שייך בעצם להגיד שזה 
עבודה על מנת להשפיע - הרי עם אפילו הכוונה היא על מנת להשפיע אנחנו עדיין תמיד משוחדים על ידי ההנאה 
איך אפשר ליישב את השאלה הזאת ?
       בכבוד
                   לוי מיכאל 

תשובה:
למיכאל היקר שלום וברכה
 אתה צודק. וצריך לבקש את עזרת השי"ת שיתן לאדם לב חדש של השפעה טהורה ללא אינטרסים.
 
בכבוד רב אמג


שאלה בקשר לנצרות

בס"ד
שלום לרב גוטליב !

שאלה שלי היא כזאת :
הרי אם אדם רוכש כוונה על מנת להשפיע - האם אפשר לקרוא לאדם זה בשם אלהים ,אומנם ברור שבכל מקרה אנחנו מתים בערך אחרי 80 שנה בממוצע  אבל בכל זאת השאלה היא האם בן-אדם יכול לברוא ? והרי ידוע מדרש שאחים של יוסף בראו איזה כבש ולא ברכו עליו ואז יוסף התלונן לאביו אז יש אפשרות לברוא אז למה לא לקרוא לאדם - בורא ולא אדם ? חוץ מזה אם אדם יכול להביא קרבן מתוך עצמיותו כמו ש עשה הבל (ואל הבל ואל מנחתו)

היינו שהבל הביא קורבן לא רק מהכבשים אלה גם מעצמיותו . אז במה טעה ישוע הנוצרי ,אני לא יכול להבין למה לא מקבלים את הנוצרים כי הרי אם אדם יכול לברוא יש מאין אז הוא בורא אז מה לא נכון פה ? ויש גם לשאול יש הרי כוונה על מנת להשפיע ויש בריאה יש מאין - מה ההבדל בין זה לזה? כל העניין הזה לא
ברור לי עד סופו אם הרב יכול לתת ביאור בשבילי בנושא זה ,אודה לך מאוד !!!
בכבוד
מיכאל לוי 

בס"ד
 
למיכאל היקר שלום וברכה
 
שאלה זו נשאלה בסגנון כזה: על הפסוק "קדושים תהיו כי קדוש אני" שואלים חז"ל: יכול כמוני? תלמוד לומר: קדושתי למעלה מקדושתכם. והסביר אדמו"ר זצ"ל: כי הבורא הוא משפיע טהור שאין בו קבלה, משא"כ האדם, גם אם יגיע לרום המעלות האפשרי חייב לקבל עמ"נ להשפיע. וזה מבדיל בינו לבין הבורא, דלעולם האדם נשאר נברא, והבורא בורא. ועוד: כל יכולת האדם להשפיע תלויה בכח חיצוני לו, דהיינו בבורא, ואינה באה ממנו עצמו, משא"כ כח ההשפעה של הבורא הוא עצמי, ולא קיבלו מזולתו ח"ו. ובזה נמצא שההבדל בין הבורא לנברא נשמר לנצח.
 
בכבוד רב ידידך
אברהם מרדכי גוטליב