יום רביעי, 27 באפריל 2011

ואהבת את ה אלהיך

למיכאל שלום
בכל לבבך, בשני יצריך: יצר הטוב היינו רצון להשפיע עמ"נ להשפיע, יצר הרע היינו רצון לקבל עמ"נ להשפיע.
בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, הן את הנפש המחיה את הגוף ואדם מת פיזית, והן את הנפש הרוחנית, שאז אדם מת מבחינה רוחנית.
ובכל מאודך - בכל ממונך. ממון בגמטריא צום. אדם צריך לצום, כלומר למנוע את עצמו מדברים שנפשו מתאווה להם. וזה חלק מאהבת ה', לוותר למען ה' על דברים שאתה מתאווה אליהם.
ובכל מאודך בכל מידה ומידה שמודד לך, אפילו מפיל עליך גזירות קשות ויסורים גדולים, צריך לקבל זאת באהבה, מתוך אמונה שהכל לטובתך, כי היסורים מזככים את האדם. ויש פעמים שאדם חטא בגלגולים קודמים, והיסורים שבאים לו בגלגול זה מזככים אותו, ובאם מקבל זאת באהבה, אזי גדול שכרו מאד, ויבוא למנוחתו בגן העדן אחר פטירתו.
ידידך אמג