יום שלישי, 18 באוגוסט 2009

פירוש על שתי פסוקים מהתורה

בס"ד
למיכאל היקר שלום וברכה
א)
ידוע שע"י אור החכמה יצאו ישראל משליטת הקליפות, כי באור החכמה יש התגלות אלוקות המירבית, שעל ידה נשלם האדם, וממילא אין שליטה לקליפות, מטעם ששליטתן רק במקום החסרון. וז"ע "לפני עיור לא תתן מכשול", כי העיור הוא מחוסר אור הראיה, דהיינו אור החכמה, וממילא דוקא עי"כ יכול להכשל במכשול הס"א.
ב)
לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ לְכָל נֶדֶר כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹקיךָ גַּם שְׁנֵיהם
רש"י:
(יט) אתנן זונה - נתן לה טלה באתננה פסול להקרבה:
ומחיר כלב - החליף שה בכלב:
גם שניהם - לרבות שנוייהם כגון חטים ועשאן סלת:
רצ"ל: מה שקשור לרצון לקבל פסול להקרבה בבית ה'. אם אדם נודר להקריב מטעם הרצון לקבל שלו, זה פסול להקרבה.
בכבוד רב
אמג

יום שני, 23 בפברואר 2009

מה זה נצחיות ?

שאלה:
שלום ,רב גוטליב !
השאלה היא כזאת :
מה זה נצחיות ?
שמעתי פעם פירוש כזה שזה תענוג מתמשך אשר אינו נגמר .
אבל שאלה שלי היא אחרת ,הרי הבורא בורא תמיד כל רגע יש מאין את כל הבריאה
אז יוצא שהוא מחדש את הבריאה בכל רגע אזי יוצא שאין נצחיות אלא כל רגע נוצר משהו חדש
אבל אנחנו אומרים שבורא נצחי ונשמה היא נצחית
וגם אז לא נתפס אצלי מה זה אין שם זמן ברוחניות כי אם כל רגע הבריאה נוצרת
יש מאין המוחלט אזי יש רק רגע הזה הנוכחי והאין זמן לא נתפס אצלי .
תסביר לי את הקטע הזה של נצחיות בבקשה !
תשובה:

בסד
למיכאל שלום וברכה

מה שאומרים שהבורא מחדש בכל רגע את הבריאה זה מצד הכלי, ולא מצדו יתברך. כי מצדו יתברך אין שום שינוי בענין רצונו להטיב לנבראיו, אלא כפי שרצה להטיב בתחילה כך רוצה להטיב ללא שום שינוי עד גמר התיקון. רק כל השינויים הם אצל התחתונים, ומצד הרגש התחתונים מדובר, שהם מרגישים שאם לא האור האלוקי, ואם לא רצונו להטיב לנבראיו אשר פועל בהם, הרי כל המציאות תיעלם ותחדל. נמצא שהנצחיות היא הדביקות בהשי"ת, כי הוא נצחי ובלתי משתנה, ואילו התחתונים מצד עצמם משתנים ואינם נצחיים

בכבוד רב
ידידך אמג

יום שבת, 21 בפברואר 2009

בשביל מה כדאי לחיות - משמעות החיים


שלום רב לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כואבת למדי :
בעל הסולם עונה על השאלה מה הטעם בחיי היינו הבורא משפיע עונג וכל טוב
ואז באמת זה עונה על השאלה של טעם אבל לא על השאלה של משמעות החיים .
יש איזו שהיא הרגשה שאם הבורא נצחי והוא ברא אותי אז אז אני מוכרח להיות
כי הוא החליט ככה ,ואף אחד לא שאל אותי האם אני רוצה להיות בעולם בכלל
 ואם כבר בראו אותי אז אני חייב להיות כי פחד להעלם פתאום - אחרי שהיית
זמן מה - זה חסר משמעות !!! ואז יוצא שאני צריך להיות לנצח וזו טרחה
ושעמום בשביל השעמום הזה חייב להיות איזה תוכן מאוד נעלה בכדי שאני
אגיד שכדאי לחיות - מה התוכן הזה ? הרי אם אנחנו קיימים לנצח ונניח הגענו
למטרה למצב השלישי ואז מה אנחנו עושים - מתים משעמום כי באמת אין מה
לעשות כש הגענו למטרה וכש הגעת למטרה הרי זה מוות ! ונניח אני כבר נמצא
ברוחניות מה זה משנה לגבי החיים שלי הם מקבלים איזו שהוא תוכן יש כזה רצון
לחכמה ,רצון למלא את עצמי אבל לא בתענוג אלא במשמעות שאני אגיד בשביל 
דבר כזה גדול היה כדאי לברוא את העולם ,בהקדמה לתעס בעל הסולם שואל 
את השאלה הזאת מה איכפת לי איזה עולמות רוחניים יש שמה - הרי זה מבנה
מסויים וזהו - מה איכפת לי איך זה בנוי ?! העיקר איזה ערך יש לכל זה ,
למה אני צריך לרצות את זה בכלל ?חייב להיות איזהשהוא ערך עליון מאוד
נעלה שבשבילו כדאי לברוא עולם !!!
שאלה הזאת שאל אותי חבר שלי - אולג חוחלוב ואני רק פיתחתי את השאלה
בכבוד רב,
לוי מיכאל

תשובה שלי : אהבה

תשובה של רב גוטליב :

בס"ד
אינני מבין כ"כ את השאלה של החבר שלך. עיין במאמר לסיום הזהר (סוף מתן תורה) שהאדם חוזר ומתחבר לאלוקות, ויודע את מחשבותיו יתברך. והרי זה תענוג נפלא, ולא שעמום. ובאם חברך סבור שלהיות מחובר למציאות האלוקית האין סופית, ולדעת את מחשבותיה, ואת טעמי התורה והמצוות זה שעמום, אם כך אין לי מה לומר לו. אמג

יום רביעי, 18 בפברואר 2009

חנוך נער על פי דרכו ...

שאלה:
שלום רב גוטליב !
חנוך נער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה .
מה פירוש הפסוק על פי פנימיות  התורה? 

 בכבוד רב ,
                   לוי מיכאל 

תשובה:
בס"ד. חנוך לנער על פי דרכו, נער הוא המלאך מטטרו"ן, ודרכו היא דרך האמונה. ולכן גם כאשר "יזקין", זקן - זה קנה חכמה. דהיינו גם כאשר ישיג גדלות ה' בתוך הדעת, לא יסור ולא יבעט באמונה. וכך ראוי לאדם לנהוג.

בכבוד ידידך אמג

יום שני, 16 בפברואר 2009

איך קשורה תודעה ורוחניות ?

שלום רב גוטליב !
חבר שלי שואל מה זה רוחניות בהשוואה לתודעה?
הוא אומר אני רואה סרט מסביבי ורגשות ומחשבות שלי
ומעשים שלי כמו עבודות באומנות זה אני
מבין
רוחניות כוללת בתוכה תודעה של האדם ?
לדוגמא אפשר להגיד על הבורא שהוא
אישיות מסויימת ?
תודעה היא בגוף או במוח ? או היא מחוץ לגוף ?
(חבר שלי מדבר רק רוסית ולא יכול לשאול אותך אישית בגלל זה אני כותב לך )

בס"ד

למיכאל שלום וברכה
האדם מורכב מרצון לקבל, ומהשכל והרגש שהם משרתי הרצון לקבל. א"כ התודעה של האדם מורכבת מכל אלה - איך הרצון לקבל מבין ומרגיש את המציאות שסביבו.
ידידך אמג

יום חמישי, 12 בפברואר 2009

איך להכריע לכף זכות ?

בס"ד
שלום לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כזאת: כתוב שלעולם האדם ירגיש עצמו חצי חייב חצי זכאי ! ויש לי סיטואציה מהחיים בנושא זה :
אני נותן צדקה קבוע לבן אדם מסויים ואז אני מרגיש מצד אחד שאני עושה מעשה טוב ,אבל מצד אחר לפעמים אני מרגיש שאני לא רוצה לתת צדקה 
וכאילו הכובד הזה לוחץ עלי וזה חלק הרע ש בי ,אז אני דואג האם החלק הרע שבתוכי לא יכול להרע להאדם זה שאני נותן לו צדקה ? ואיך אפשר ליישב את זה שבסוף ישאר רק לב טוב ? ואני מרגיש שככה זה עם כל דבר כמה שאתה רוצה להיטיב יותר אתה צריך להתאמץ יותר ואז יוצא שבכדי 
לעשות טוב צריך לשאוב כוחות מהרע מהאגו כאילו וזה ניגוד יוצא .   


בכבוד רב
        לוי מיכאל 

בס"ד
 
למיכאל שלום
דברים נכונים. החלק הרע שבאדם גורם רע לא רק לעצמו, אלא גם לזולתו. וצריך התאמצות יתרה וצריך את עזרת ה' בכד לנטרלו. ידידך אמג.
 
ועוד מצאתי  במקרה (השם רקם )תשובה של רב ברוך אשלג בספר ברכת שלום על התורה
ושם הוא אומר ש השם לוקח עוון על עצמו ועל ידי כך מכריע את האדם לכף זכות ולהגיע לזה על ידי תפילה לבורא .

יום ראשון, 8 בפברואר 2009

מי אני ?

בס"ד
שלום לרב גוטליב !
אני רוצה לשאול שאלה מי אני ?
אני חשבתי על זה הרבה והבנתי שאני זה איזהשהוא מרכז אשר מאחד את הכל והמרכז הזה אני לא יכול להשיג וכאילו הוא בורח ממני תמיד.
ועוד אם נלך אחר מדע הפסיכולוגיה אפשר להגיד ש אני זה האישיות שלי אבל זה לא אני באמת זה מה ש מסביב בעצם .
ועוד הקבלה עונה על השאלה לשם מה או מי לשם שמיים למשל אבל מי אני היא לא מדברת על זה ?
עוד אפשר להגיש שהאני מחזיק את הכל כדי שלא תווצר סתירה בלוגיקה של האני ואז יהיה שיגעון לבן אדם
ועוד ראיתי שאם אני משיג משהו אז אני משיג את זה וזה מתרחש איתי אבל זה לא אני בעצמותו של דבר .
הקיצור השאלה הזאת מעוררת הרבה שאלות אחרות ונראה לי שהיא המפתח לכל !
בכבוד רב
מיכאל לוי
בס"ד

למיכאל שלום וברכה
כפי שקיבלתי מרבותי האני הוא עצם נפשי שמהותו רצון לקבל הנאה ותענוג. עיצובו של הרצון לקבל המיוחד לאדם, נעשה ע"י תכונות שהועברו לו באופן גנטי מאבותיו. העיצוב כולל מה שהרצון לקבל נמשך אליו, ומה שהרצון לקבל דוחה. למשל: הרצון לקבל נמשך לכבוד, אבל מסתייג מכסף, וכדומה. והרצון לקבל הזה הוא האני, המפעיל את כל מציאות האדם, והנותן את היחס לסביבתו.

בברכה ידידך
אברהם מרדכי גוטליב
בס"ד
רב גוטליב יש לי הרגשה ש האני הזה הוא לא רק ברמה של רצון לקבל יש לו משהו גם מהאנוכי של הקב"ה נראה לי שרצון לקבל הוא משהו חיצוני ורצון להשפיע כאילו נובע מתוך האני
אני קצת לא מבין על מה אני מדבר אבל אני מרגיש ככה ש באני הזה יש עוצמה מסויימת
ואם אנחנו דוחים את האני אז בעצם אנו מאבדים חלק גדול מכוחותינו
ואז יוצא שרצון להשפיע צריך לצאת מכל כוחו של האני הזה.
איך מפעילים את הכח הזה אני לא יודע .

בסד
למיכאל
בכל אדם יש אנכי של הקב"ה בתוכו המחיה אותו, אבל אינו ידוע בו באופן הכרתי.
פירוש: הכח של הרצון להשפיע שהוא האנכי של הקב"ה נעלם בתוך האדם, ואינו מגולה בו, וע"י העבודה בתורה ומצוות הוא מתגלה לאט לאט. אחרת אין מה שמגלה אותו
אמג

יום שבת, 31 בינואר 2009

מה צריך בכדי לצאת לרוחניות ?

שאלה :
אני מעלה מיין נוקבין ולא מצליח לצאת לרוחניות,מה צריך בכדי לצאת לרוחניות ?

תשובה :
למיכאל לוי. 
 
בכדי לצאת לרוחניות אדם צריך להשיג השוואת הצורה לבורא, בבחי' "מה הוא רחום, אף אתה רחום". 
 
בכבוד רב.
*ועוד אפשר להגיד שצריך לבקש  שהבורא יתן כוונה על מנת להשפיע

קיום תורה ומצוות

בס"ד
 
למיכאל היקר שלום וברכה
 
הבורא יתברך נתן לנו את התורה והמצוות, ואין שום דרך עוקפת להגיע אליו, ע"י כל מיני אסטרונאיטיקה רוחנית, וריחוף הזוי ותלוש, אלא ע"י הקיום של התורה והמצוות. באם אינך מעונין לשמור תורה ומצוות אתה מנותק מן השרשרת בת אלפי שנים של יהודים שקיימו תורה ומצוות. אתה אדם ללא שורשים, ללא עבר, וללא עתיד. אתה דומה לאדם שקונה מכונית, ומקבל חוברת של הדרכה לשימוש במכונית, אבל אינו מעונין להשתמש בחוברת, אלא מעונין להשתמש במכונית כפי שהוא מבין. בודאי אדם זה מעמיד בסכנה את המכונית ואת עצמו. נמשל: הבורא יתברך נתן לנו את חיינו בעוה"ז, ונתן לנו חוברת של הוראות איך לחיות, ואיך להשתמש בעולם הזה, והחוברת הזו היא התורה והמצוות. באם אדם אינו רוצה לקיים את הוראות היצרן, הריהו מעמיד את עצמו ואת העולם בסכנה.
 
הייתי אצל הרב"ש אשלג 14 שנים, והייתי ממש בן בית אצלו, ואני יכול להעיד שהיה שומר על כל המצוות קלה כחמורה. וכך הדריך אותנו לשמור את כל המצוות כולן בדקדוק רב, אחת לא תחסר. וכל מה שמוכרים לך נביאי השקר למיניהן הוא כמובן שקר גמור, ולא תגיע לשום הישג בחייך אם תשמע בקולם. הקבלה והדת הן דבר אחד, וא"א לנתק אחד מן השני. אני יכול להעיד שראיתי אשר פעם הגיע אדם ללא ציצית לבית הכנסת של הרב"ש, והרב"ש זרק אותו מחוץ לבית הכנסת, ולא רצה להכניסו כלל. וכך כמובן היה אצל בעל הסולם, הייתי בקשר עם תלמידים שלו, וכולם העידו שהיה מדקדק בעשיית כל המצוות כולן, עוד יותר מסתם יהודי חרדי. אם כן לא תוכל להתיימר ללמוד בספריהם של בעל הסולם והרב"ש, ולא לשמור את דרכם. הרי זה פרדוקס גמור, ללמוד בספריהם, ולא לשמוע בקולם?
 
הרב"ש הדריך אותנו: גם אם עשיית המצוות מורגשת אצלינו כיבשה ללא רוח, מ"מ אנו חייבים לקיימן, כי זה נק' התאמצות בדרך של רצון להשפיע, שאתה מקיים את המצוות של העליון, גם אם אינך מרגיש תענוג בזה. אבל אם אתה מקיים רק כאשר אתה מרגיש תענוג, הרי אתה מקבל, ולא תוכל להדבק בבורא וברוחניות בדרך כזו. הרב"ש הבטיח: באם הנך מקיים תורה ומצוות גם באופן של יובש, אח"כ תזכה להרגיש את אור ה' המתנוצץ בתוך המצוות כולן.
 
אסיים בדברי הזהר הקדוש (אחרי מות אות ש"ט):
"לא עשה כן לכל גוי". למדנו אע"פ שנימול, ואינו עושה מצוות התורה, הרי הוא כעכו"ם לגמרי, ואסור ללמדו דברי תורה. וע"כ למדנו "מזבח אבנים תעשה לי", זו המילה, היא מזבח אבנים ממש, דהיינו שמרכך את לבו האבן. וזה שנימול ואינו עושה מצוות התורה, קשיות הלב שלו עומדת במקומה, והזוהמה לא תיפסק ממנו. משום זה לא עולה בידו המילה, ואינה מועילה לו. וע"כ כתוב "כי חרבך הנפת עליה ותחללה", כלומר אע"פ שחרבך הנפת עליה, דהיינו שנימול, עכ"ז כיון שאינו מקיים המצוות "ותחללה", נתחללה המילה ואינה מויעלה, ואסור ללמדו תורה.
 
הנך רואה מדברי הזה"ק, שמי שאינו מקיים מצוות אסור ללמדו תורה, ושערי התורה והרוחניות לא יוכלו להפתח לגבי אדם כזה, ולא יעזור לו שום דבר.
 
 
בכבוד רב ובהצלחה
ומי יתן והשי"ת יעזור לך ללכת בדרך האמת
ידידך
אברהם מרדכי גוטליב

אבדתי תקווה לצאת לרוחניות

שאלה:
אני לומד קבלה כבר 6 שנים אצל רבנים שונים ולא הצלחתי עדיין לצאת לרוחניות מה עלי לעשות ?
אני רק מרגיש אור מאחורי הראש בעת שאני חושב מחשבות אלטרואיסטיות לפעמים כשאור חזק מרגיש בכל הגוף הגשמי .

תשובה:
היהדות אינה מבוססת על אורות, היהדות מבוססת על עשיית התורה והמצוות, מתוך גישה של אמונה בבורא. 
האם אתה מקיים תורה ומצוות בפשטות, כפי שנדרש מכל יהודי?
היכן אתה גר? האם יש לך חברה מקיימת תורה ומצוות סביבך?
דרך הקיום של התורה והמצוות אדם מגיע להתקשרות עם הבורא. אין ליהודי לחפש אורות, אלא לחפש את הזכות של קיום התורה והמצוות, והשירות אצל מלך מלכי המלכים, ובכך להיות שמח, בזה שזוכה ללמוד תורת ה', ולשרתו, ולקיים את מצוותיו, וזה ענין של רצון להשפיע לבורא
חיפוש של אורות בא מן הרצון לקבל, והוא מפריד מן הבורא


האם יש בכלל דבר כזה השפעה

שאלה:
שלום לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כזאת :אני לומד קבלה כבר הרבה זמן ואני הבנתי שהגוף שהתרגל להנאה מהאור רוצה להרגיש את האור שוב 
כל פעם ואז הוא ממציא לו איזה מחשבות על מנת להשפיע במטרה להשיג את האור שוב ושוב אז איך שייך בעצם להגיד שזה 
עבודה על מנת להשפיע - הרי עם אפילו הכוונה היא על מנת להשפיע אנחנו עדיין תמיד משוחדים על ידי ההנאה 
איך אפשר ליישב את השאלה הזאת ?
       בכבוד
                   לוי מיכאל 

תשובה:
למיכאל היקר שלום וברכה
 אתה צודק. וצריך לבקש את עזרת השי"ת שיתן לאדם לב חדש של השפעה טהורה ללא אינטרסים.
 
בכבוד רב אמג


שאלה בקשר לנצרות

בס"ד
שלום לרב גוטליב !

שאלה שלי היא כזאת :
הרי אם אדם רוכש כוונה על מנת להשפיע - האם אפשר לקרוא לאדם זה בשם אלהים ,אומנם ברור שבכל מקרה אנחנו מתים בערך אחרי 80 שנה בממוצע  אבל בכל זאת השאלה היא האם בן-אדם יכול לברוא ? והרי ידוע מדרש שאחים של יוסף בראו איזה כבש ולא ברכו עליו ואז יוסף התלונן לאביו אז יש אפשרות לברוא אז למה לא לקרוא לאדם - בורא ולא אדם ? חוץ מזה אם אדם יכול להביא קרבן מתוך עצמיותו כמו ש עשה הבל (ואל הבל ואל מנחתו)

היינו שהבל הביא קורבן לא רק מהכבשים אלה גם מעצמיותו . אז במה טעה ישוע הנוצרי ,אני לא יכול להבין למה לא מקבלים את הנוצרים כי הרי אם אדם יכול לברוא יש מאין אז הוא בורא אז מה לא נכון פה ? ויש גם לשאול יש הרי כוונה על מנת להשפיע ויש בריאה יש מאין - מה ההבדל בין זה לזה? כל העניין הזה לא
ברור לי עד סופו אם הרב יכול לתת ביאור בשבילי בנושא זה ,אודה לך מאוד !!!
בכבוד
מיכאל לוי 

בס"ד
 
למיכאל היקר שלום וברכה
 
שאלה זו נשאלה בסגנון כזה: על הפסוק "קדושים תהיו כי קדוש אני" שואלים חז"ל: יכול כמוני? תלמוד לומר: קדושתי למעלה מקדושתכם. והסביר אדמו"ר זצ"ל: כי הבורא הוא משפיע טהור שאין בו קבלה, משא"כ האדם, גם אם יגיע לרום המעלות האפשרי חייב לקבל עמ"נ להשפיע. וזה מבדיל בינו לבין הבורא, דלעולם האדם נשאר נברא, והבורא בורא. ועוד: כל יכולת האדם להשפיע תלויה בכח חיצוני לו, דהיינו בבורא, ואינה באה ממנו עצמו, משא"כ כח ההשפעה של הבורא הוא עצמי, ולא קיבלו מזולתו ח"ו. ובזה נמצא שההבדל בין הבורא לנברא נשמר לנצח.
 
בכבוד רב ידידך
אברהם מרדכי גוטליב