יום רביעי, 27 באפריל 2011

ואהבת את ה אלהיך

למיכאל שלום
בכל לבבך, בשני יצריך: יצר הטוב היינו רצון להשפיע עמ"נ להשפיע, יצר הרע היינו רצון לקבל עמ"נ להשפיע.
בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, הן את הנפש המחיה את הגוף ואדם מת פיזית, והן את הנפש הרוחנית, שאז אדם מת מבחינה רוחנית.
ובכל מאודך - בכל ממונך. ממון בגמטריא צום. אדם צריך לצום, כלומר למנוע את עצמו מדברים שנפשו מתאווה להם. וזה חלק מאהבת ה', לוותר למען ה' על דברים שאתה מתאווה אליהם.
ובכל מאודך בכל מידה ומידה שמודד לך, אפילו מפיל עליך גזירות קשות ויסורים גדולים, צריך לקבל זאת באהבה, מתוך אמונה שהכל לטובתך, כי היסורים מזככים את האדם. ויש פעמים שאדם חטא בגלגולים קודמים, והיסורים שבאים לו בגלגול זה מזככים אותו, ובאם מקבל זאת באהבה, אזי גדול שכרו מאד, ויבוא למנוחתו בגן העדן אחר פטירתו.
ידידך אמג

יום שבת, 24 באפריל 2010

לקבל על מנת להשפיע

שלום רב גוטליב

שתי שאלות :

אני לא מבין איך מתבצע לקבל על מנת להשפיע ?

זאת אומרת אני רוצה ומשפיע בו זמנית - זה שני דברים מנוגדים איך זה מסתדר

עוד דבר רציתי לשאול אני בדרך כלל כש מעלה מן אז יורד עלי קצת אור

אבל לרצות לתוך עצמי אני לא יכול - אין בטבע שלי משהו שסופג בפנים - אז איך מקבלים בכל זאת ?

בכבוד רב

מיכאל לוי

תשובה :

בסד

הרצון העקרי הוא להשפיע לבורא, ואיך אפשר להשפיע לו? ע"י שמקבלים תענוג בתוך הרצון לקבל.

יום רביעי, 21 באפריל 2010

אור פשוט ורצון להטיב לנבראיו

בס"ד

http://video.mail.ru/mail/kharvita/125/195.html

למיכאל היקר

בעיית חרדה נובעת מכך שאין אנו מאמינים שיש בורא טוב ומטיב, המנווט את כל חיינו לטוב. ובשיעור

שאנו מאמינים בזה אזי לא יהיו לנו חרדות.

אור פשוט של הקב"ה בא מרצונו להטיב לנבראיו

ידידך אמג

Subject: shalom yesh li sheela legabei yesh ve ain

שלום רב גוטליב !

אני סובל מ חרדה

כבר כ 9 שנים אני נמצא על כדורים פסיכיאטרים

וגם לפעמים הכדורים לא עוזרים

ואני קראתי ספרים בפסיכולוגיה ושם כתוב שבעיית החרדה זה קשור לשאלה להיות או לא להיות

ליש ולאין .

ואני יכול לייצר אור כאילו יש מאין

אבל להכנס לתוך האין עצמו לא הצלחתי עדיין

השאלה שלי איך אני יכול לפתור בעיית החרדה ?

זה אחד

שתיים בתלמוד עשר הספירות הארי כותב בהתחלה היה אור פשוט

אז הוא מתחיל מ יש אז מאיפה נוצר האור הפשוט ?

כנראה מאין

ועוד דבר מדוע אני מפחד מ האין ?

איך אני יכול להכנס לשם ולתקן את בעיית החרדה

לפעמים זה פשוט בלתי נסבל

בכבוד רב

מיכאל לוי

יום שלישי, 18 באוגוסט 2009

פירוש על שתי פסוקים מהתורה

בס"ד
למיכאל היקר שלום וברכה
א)
ידוע שע"י אור החכמה יצאו ישראל משליטת הקליפות, כי באור החכמה יש התגלות אלוקות המירבית, שעל ידה נשלם האדם, וממילא אין שליטה לקליפות, מטעם ששליטתן רק במקום החסרון. וז"ע "לפני עיור לא תתן מכשול", כי העיור הוא מחוסר אור הראיה, דהיינו אור החכמה, וממילא דוקא עי"כ יכול להכשל במכשול הס"א.
ב)
לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ לְכָל נֶדֶר כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלֹקיךָ גַּם שְׁנֵיהם
רש"י:
(יט) אתנן זונה - נתן לה טלה באתננה פסול להקרבה:
ומחיר כלב - החליף שה בכלב:
גם שניהם - לרבות שנוייהם כגון חטים ועשאן סלת:
רצ"ל: מה שקשור לרצון לקבל פסול להקרבה בבית ה'. אם אדם נודר להקריב מטעם הרצון לקבל שלו, זה פסול להקרבה.
בכבוד רב
אמג

יום שני, 23 בפברואר 2009

מה זה נצחיות ?

שאלה:
שלום ,רב גוטליב !
השאלה היא כזאת :
מה זה נצחיות ?
שמעתי פעם פירוש כזה שזה תענוג מתמשך אשר אינו נגמר .
אבל שאלה שלי היא אחרת ,הרי הבורא בורא תמיד כל רגע יש מאין את כל הבריאה
אז יוצא שהוא מחדש את הבריאה בכל רגע אזי יוצא שאין נצחיות אלא כל רגע נוצר משהו חדש
אבל אנחנו אומרים שבורא נצחי ונשמה היא נצחית
וגם אז לא נתפס אצלי מה זה אין שם זמן ברוחניות כי אם כל רגע הבריאה נוצרת
יש מאין המוחלט אזי יש רק רגע הזה הנוכחי והאין זמן לא נתפס אצלי .
תסביר לי את הקטע הזה של נצחיות בבקשה !
תשובה:

בסד
למיכאל שלום וברכה

מה שאומרים שהבורא מחדש בכל רגע את הבריאה זה מצד הכלי, ולא מצדו יתברך. כי מצדו יתברך אין שום שינוי בענין רצונו להטיב לנבראיו, אלא כפי שרצה להטיב בתחילה כך רוצה להטיב ללא שום שינוי עד גמר התיקון. רק כל השינויים הם אצל התחתונים, ומצד הרגש התחתונים מדובר, שהם מרגישים שאם לא האור האלוקי, ואם לא רצונו להטיב לנבראיו אשר פועל בהם, הרי כל המציאות תיעלם ותחדל. נמצא שהנצחיות היא הדביקות בהשי"ת, כי הוא נצחי ובלתי משתנה, ואילו התחתונים מצד עצמם משתנים ואינם נצחיים

בכבוד רב
ידידך אמג

יום שבת, 21 בפברואר 2009

בשביל מה כדאי לחיות - משמעות החיים


שלום רב לרב גוטליב !
השאלה שלי היא כואבת למדי :
בעל הסולם עונה על השאלה מה הטעם בחיי היינו הבורא משפיע עונג וכל טוב
ואז באמת זה עונה על השאלה של טעם אבל לא על השאלה של משמעות החיים .
יש איזו שהיא הרגשה שאם הבורא נצחי והוא ברא אותי אז אז אני מוכרח להיות
כי הוא החליט ככה ,ואף אחד לא שאל אותי האם אני רוצה להיות בעולם בכלל
 ואם כבר בראו אותי אז אני חייב להיות כי פחד להעלם פתאום - אחרי שהיית
זמן מה - זה חסר משמעות !!! ואז יוצא שאני צריך להיות לנצח וזו טרחה
ושעמום בשביל השעמום הזה חייב להיות איזה תוכן מאוד נעלה בכדי שאני
אגיד שכדאי לחיות - מה התוכן הזה ? הרי אם אנחנו קיימים לנצח ונניח הגענו
למטרה למצב השלישי ואז מה אנחנו עושים - מתים משעמום כי באמת אין מה
לעשות כש הגענו למטרה וכש הגעת למטרה הרי זה מוות ! ונניח אני כבר נמצא
ברוחניות מה זה משנה לגבי החיים שלי הם מקבלים איזו שהוא תוכן יש כזה רצון
לחכמה ,רצון למלא את עצמי אבל לא בתענוג אלא במשמעות שאני אגיד בשביל 
דבר כזה גדול היה כדאי לברוא את העולם ,בהקדמה לתעס בעל הסולם שואל 
את השאלה הזאת מה איכפת לי איזה עולמות רוחניים יש שמה - הרי זה מבנה
מסויים וזהו - מה איכפת לי איך זה בנוי ?! העיקר איזה ערך יש לכל זה ,
למה אני צריך לרצות את זה בכלל ?חייב להיות איזהשהוא ערך עליון מאוד
נעלה שבשבילו כדאי לברוא עולם !!!
שאלה הזאת שאל אותי חבר שלי - אולג חוחלוב ואני רק פיתחתי את השאלה
בכבוד רב,
לוי מיכאל

תשובה שלי : אהבה

תשובה של רב גוטליב :

בס"ד
אינני מבין כ"כ את השאלה של החבר שלך. עיין במאמר לסיום הזהר (סוף מתן תורה) שהאדם חוזר ומתחבר לאלוקות, ויודע את מחשבותיו יתברך. והרי זה תענוג נפלא, ולא שעמום. ובאם חברך סבור שלהיות מחובר למציאות האלוקית האין סופית, ולדעת את מחשבותיה, ואת טעמי התורה והמצוות זה שעמום, אם כך אין לי מה לומר לו. אמג

יום רביעי, 18 בפברואר 2009

חנוך נער על פי דרכו ...

שאלה:
שלום רב גוטליב !
חנוך נער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה .
מה פירוש הפסוק על פי פנימיות  התורה? 

 בכבוד רב ,
                   לוי מיכאל 

תשובה:
בס"ד. חנוך לנער על פי דרכו, נער הוא המלאך מטטרו"ן, ודרכו היא דרך האמונה. ולכן גם כאשר "יזקין", זקן - זה קנה חכמה. דהיינו גם כאשר ישיג גדלות ה' בתוך הדעת, לא יסור ולא יבעט באמונה. וכך ראוי לאדם לנהוג.

בכבוד ידידך אמג